Jaký je význam bodu tlumivky?

Co je to Chokepoint?

Vojenské síly realizují vojenské strategie v honbě za vojenským cílem takový jak zachytit oponenta, překonat nepřítele, a zpřístupňovat oblast. Vojenské strategie byly označovány za umění generálů, protože se zabývají plánováním a vedením kampaní. Jednou z konvenčních vojenských strategií je použití bodu sytiče. Bod udusení je znak na souši nebo na moři, včetně údolí, útesu a průlivu, který musí vojenská síla projít. Bod sycení je někdy značně úzký, což významně snižuje účinnost vojenské síly. Bod udusení umožňuje numericky podřadné armádě zaútočit a překonat soupeře s velkou armádou, pokud nemohou přinést nadřazené číslo.

Jaký je význam bodu tlumivky?

Útesy jsou posety přes oceány světa, obzvláště vedle masy země, které omezují průchod lodí k úzkým průchodům. Straits fungují jako chokepoint nabízející možnou kontrolu komunikace na námořních trasách. Mnohé chokepoints jsou umístěny v blízkosti politicky nestabilních národů, zvyšují riziko navigace a ohrožují přístup a použití. Vojenské síly se pohybují v rámci svých operačních oblastí a musejí projít těmito škrtícími body, aby se dostaly do průřezové oblasti svých protivníků. Bod sytiče umožňuje silám dosáhnout mobility a provozní flexibility. Chokepoints jsou prominentní v globální ekonomice a dodávkách zboží přes oceány s 20% ropy přepravované po celém světě procházejícím Hormuzským průlivem. Úderné body na Atlantických oceánech mají pro královské námořnictvo velký význam.

Historické příklady bodů tlumivky

Body tlumivky byly používány Kingem Leonidas já během invaze v bitvě Stamford mostu. Choke body na Karibiku přitahovaly piráty v 17. století, kdy španělské lodě opouštějící Ameriku vyžadovaly průchod, aby shromáždily silný a převládající vítr, který by je tlačil do Španělska. Kritické škrtící body byly historicky identifikované Brity v obraně jejich pokračující kolonizace. Příklady těchto bodových bodů zahrnují úžinu Hormuz, která je jednou z nejdůležitějších pasáží, protože podporuje většinu probíhajícího obchodu mezi Evropou a Pacifikem v Asii. Choke bod u úžiny Bab el-Mandeb je důležité spojení mezi Rudým mořem a Indickým oceánem řídit přístup k Suezskému průplavu. Úžina Malacca, strategické spojení mezi Malajsií a Indonésií, je hlavní lodní kanál mezi Indickým oceánem a Tichým oceánem.

Body Royal Navy Choke

Velikost britského královského loďstva vzrostla během posledních dvou století. Královské námořnictvo ovládalo většinu oceánů a moří kvůli jeho naprosté velikosti. Britské impérium zvažovalo škrtící body důležité v kontrole obchodu uvnitř a mezi jeho koloniemi a také v jeho obraně. Bodové body stále hrají důležitou roli v činnostech Královského námořnictva. Britové mají tři hlavní škrtící body včetně kanálu La Manche, mezery GIUK a Gibraltarského průlivu. Záchranná místa poskytují ochranu omezením přístupu severoevropských zemí k otevřenému Atlantiku a zároveň zajišťují, že Britové mají strategickou kontrolu nad pevností Gibraltaru.