Jaký typ vlády má Portugalsko?

Portugalsko je poloprezidentská republika a občané se podílejí na výběru svých vůdců. Portugalsko má čtyři svrchované orgány, kterými jsou prezident republiky, který je náčelníkem státu, shromážděním republiky, soudy a vládou. Vláda je suverénním orgánem, který se převážně zabývá prováděním obecné politiky a veřejné správy. Termín vláda v portugalském kontextu se odkazuje na kolektivní ministerstvo. Ministerstvo se skládá z týmu ministrů a předsedy vlády. V čele vlády stojí předseda vlády.

Složení portugalské vlády

Vláda se skládá z předsedy vlády, ministrů a juniorských ministrů nebo státních tajemníků. V čele vlády stojí předseda vlády. Ministři vedou ministerstvo a státní tajemníky přidělené ke stejnému oddělení.

Formace portugalské vlády

Vznik vlády se koná po zvolení shromáždění republiky nebo odstoupení předchozí vlády. Všechny strany shromáždění Republiky předávají své názory prezidentovi. Prezident jmenuje premiéra, který zase jmenuje další úředníky, aby vytvořili vládu. Prezident pak přísahá na premiéra a vládních představitelů. Vláda pak vypracuje svůj program a předloží jej Shromáždění republiky. Program nastiňuje federální směrnice a opatření, která mají být přijata v průběhu funkčního období.

Funkce portugalské vlády

Vláda plní legislativní, správní a politické funkce. Má pravomoc jednat s mezinárodními organizacemi, navrhovat návrhy zákonů a předkládat shromáždění republiky, provádět roční státní rozpočet a provádět správní politiky. Vládní program řídí všechny akce vlády.

Odvolávací pravidla a předpisy

Vláda končí, když nová vláda nastoupí do úřadu po volbách nového shromáždění republiky, nebo jestliže funkční období předsedy vlády skončí. Shromáždění však může vládě předložit návrh na vyslovení nedůvěry před uplynutím jejího období a návrh je podpořen většinou členů shromáždění, nebo pokud shromáždění nepřijme vládní programy. Vláda také spadne, když ji prezident odmítne podle demokratických pravidel a požadavků portugalské vlády, nebo pokud premiér rezignuje, zemře nebo se stane mentálně nestabilní.

Rada ministrů

Výbor se skládá ze všech ministrů společně s předsedou vlády. Setkává se na jednáních o politických a administrativních agendách.

Legislativní a soudní oddělení portugalské vlády

Portugalsko má jednokomorové shromáždění s 230 křesly složenými z 226 členů volených přímo ve volebních obvodech, čtyři členové zastupující portugalštinu žijící v zahraničí. Členové vždy slouží čtyři roky. Nejvyšším soudem je Nejvyšší soud, který má 12 soudců. Je zde i Ústavní soud složený z 13 soudců. Soudci Nejvyššího soudu jsou jmenováni prezidentem, ale je jmenuje Shromáždění republiky. Deset ústavních soudců je voleno shromážděním a tři jsou voleni soudci ústavního soudu. Soudci vykonávají pouze jedno funkční období šesti let a nejsou obnovitelní.