Největší města v Konžské republice (Kongo-Brazzaville)

Na okraji divoké africké džungle představují městská centra Brazzaville a Pointe-Noire dva nápadně odlišné příklady civilizace v Konžské republice, hluboko v srdci kdysi označované jako francouzská Afrika. Point-Noire je město pobřežního boomu, bohaté na peníze z ropy a hemžící se ex-patrioty ze všech koutů světa. Brazzaville je na druhé straně klasickým středoafrickým městem s ozdobenými kamennými kostely a prosperující uměleckou komunitou. Obě města mají jedinečnou frankofonní příchuť a v současné době rostou působivou rychlostí.

Brazzaville má více než 1, 8 milionu obyvatel a je domovem více než třetiny obyvatel země. Přístavní město Pointe-Noire je druhé největší, s populací 715, 334. Jiná pozoruhodná městská centra zahrnují města města Dolisie, Madingou, a Nkayi, obec Ouesso, a společenství Impfondo, Kindamba, Owanda a Sibiti.

Ekonomický a kulturní význam velkých měst v Konžské republice

Brazzaville je finanční a administrativní kapitál republiky Kongo a zhruba 40% nezaměstnaných pracovních míst v zemi se nachází zde. Místní průmysly zahrnují strojové obchody, textil, opalování a výrobu. Klíčovou železniční zastávkou a přístavem na řece Kongu se každý den pohybuje městem obrovské množství surovin, jako je kaučuk, dřevo a zemědělské produkty. Pointe-Noire se nachází na ostrohu na pobřeží Atlantského oceánu a je hlavním obchodním centrem Konžské republiky a dopravním uzlem pro ropný průmysl v zemi. Město je známé také svým prosperujícím rybářským průmyslem. Dolisie, Madingou a Nkay jsou hlavní železniční centra na Kongo-oceánská železnice, běh od Brazzaville k Pointe-Noire. Dolisie vyváží dřevo a řezivo, zatímco Nkayi je významným producentem cukru.

Země je také na cestě stát se populární ekoturistickou destinací. Hledači dobrodružství z celého světa jsou přitahováni k nedotčeným lesním rezervám s jejich mohutnými džunglími, obrovskými populacemi lesních slonů a goril nížinných a vojsky houpajících se šimpanzů. Ouesso je známé svou blízkostí k značnému počtu obyvatel domorodých pygmejů. Jak se zvyšuje ekoturistika v této oblasti, stále více turistů využívá národní dopravní a městské služby.

Socioekonomické charakteristiky

Republika Konga je jedna z nejvíce urbanizovaných zemí v Africe, se 70% jeho celkového obyvatelstva živobytí v Brazzaville, Point-Noire, nebo jedno z menších měst podél Congo-Ocean železniční linka. Politická stabilita země a výroba ropy ve velkém měřítku daly Konžské republice relativní prosperitu navzdory špatné infrastruktuře a veřejným službám a rozsáhlé korupci. Chudoba se v zemi za posledních třicet let zhoršila, obzvláště tvrdě postihly venkovské oblasti.

Současné a budoucí výzvy pro tato města

Turbulentní historie regionu zanechala své stopy na velkých městech Konga. Brazzaville byl často představovat půdu pro války se sousední Angolou a demokratickou republikou Konga, také jak mezi povstaleckými a vládními sílami během krvavých občanských válek devadesátých lét. Tisíce civilistů zemřely a stovky tisíc uprchlíků byly nuceny uprchnout z města. Současná administrativa čelí neklidnému míru a obtížným výzvám stimulace hospodářského oživení a snižování chudoby.

Největší města v Konžské republice (Kongo-Brazzaville)

HodnostNejvětší města v Kongo (Kongo-Brazzaville)Populace
1Brazzaville1, 827, 000
2Pointe-Noire715, 334
3Dolisie83, 798
4Nkayi71, 620
5Kindamba59, 880
6Impfondo33, 911
7Ouesso28, 179
8Madingou25, 713
9Owando24, 736
10Sibiti22, 951